Vormen van verlies

Verlies en rouw worden als bij reflex verbonden met een overlijden. Toch bestaan er talrijke andere vormen van verlies die een soortgelijk rouwverwerkingsproces op gang brengen, dat ook de nodige aandacht verdient.

Doorgaans verlopen deze andere vormen van verlies niet zo publiekelijk als een overlijden, maar spelen zich daarentegen vaak af in de verborgenheid. Door de omgeving worden ze trouwens niet erkend of zelfs niet eens waargenomen. In het vakjargon staan ze dan ook bekend onder de naam ‘verborgen verliezen’ of ‘schaduwverliezen’.

Kinderloosheid, miskraam, kankerdiagnose, dementie, vruchtbaarheidsproblemen, depressie na oppensioenstelling… zijn slechts enkele voorbeelden van omstandigheden die tot de categorie ‘verborgen verliezen’ behoren.

De coachingpraktijk erkent al deze schaduwverliezen die, naar analogie met een overlijden, een soort rouw verwekken, waarvan het verwerkingsproces alle aandacht en zorg verdient.

Een professionele begeleiding in de loop van dit proces biedt de mogelijkheid om ook deze verborgen verliezen de gepaste plaats te geven in je nieuwe realiteit, opdat je leven weer zinvol en genietbaar wordt.

Verlies door echtscheiding

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met gevoelens van verlies die via een rouwproces verwerkt moeten worden. Daar spat immers plots die fraaie toekomstdroom uiteen die je al je hele leven koesterde. Je rouwt om het verlies van vertrouwen en liefde, de gemeenschappelijke doelen en vrienden. Je verliest wellicht je financieel comfort en misschien wel je huis,… 

Je voelt je in de steek gelaten. Beklemmende vragen doemen op en je gaat twijfelen aan jezelf. Het wordt bijzonder moeilijk om de herinneringen aan gelukkige momenten op te roepen en te koesteren.

De omgeving staat er zelden bij stil hoe ingrijpend, stresserend, diepgaand en langdurig het rouwproces van een echtscheiding zijn kan.

Professionele coaching reikt een helpende hand en biedt ondersteuning en begeleiding om de balans van je leven weer in evenwicht te krijgen.

Met pensioen gaan

Terwijl sommigen al jaren hunkerend uitkijken naar hun oppensioenstelling en de extra vrije tijd al op voorhand weten in te vullen met een wereldreis of klusjes in huis, kan deze volgende levensfase voor anderen best moeilijk zijn.

De oppensioenstelling heeft immers een aanzienlijke impact op het leven van de betrokkene.  Door uit de werksfeer te stappen valt meteen een belangrijke bron van zingeving weg. Deze leegte moet opnieuw een invulling krijgen, maar niet iedereen bezit even sterke interesses en drang naar hobby’s.

Het verlaten van de vertrouwde werkplek en het afscheid van de leuke collega’s veroorzaken soms droefheid, die vaak de keerzijde van de medaille vertegenwoordigt.

Ook zijn de vaste routine en dagindeling plots helemaal ontregeld en bovendien lijkt het financieel comfort plots onzekerder.

De oppensioenstelling gaat voor velen inderdaad gepaard met gevoelens van verlies, waarvan de verwerking de nodige aandacht verdient om de volgende levensfase voldoende aantrekkelijk en boeiend te houden.

Verlies van gezondheid

Een dramatische gezondheidsdiagnose doet je levensbalans heftig doorslaan. Je lichaam neemt zelf het roer in handen en ontsnapt aan je controle. Een situatie die gepaard gaat met bijzonder onprettige emoties.  Angst en onzekerheid doemen op, soms zelfs schaamte, maar vaak ook gevoelens van onrechtvaardigheid en boosheid. Je blik op de wereld wordt grimmiger. 

Welke impact heeft een ernstige ziekte op jezelf, je gezin, je werk?

Verlies van huisdier

Het lijdt geen twijfel dat huisdieren een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van de mens. Ze bekleden vaak een volwaardige plaats in het gezin en kunnen een essentiële steun betekenen bij dramatische gebeurtenissen, zoals echtscheiding, ziekte, …

Zo’n geliefd huisdier neemt bij zijn afsterven dan ook een deel van je gezin en jezelf mee. In de plaats komt een voelbare leegte. Je wordt bevangen door scherpe emoties, zoals pijn en verdriet.

Het gebeuren brengt bijgevolg een verwerkingsproces met zich mee. Helaas wordt dit soort rouwverwerking maatschappelijk (nog) niet helemaal als zodanig erkend, waardoor mensen eerder geneigd zijn deze rouwgevoelens te onderdrukken, wat een gevaarlijk gegeven is. Indien dergelijke gevoelens niet behoorlijk worden verwerkt, komen ze immers later ongetwijfeld weer aan de oppervlakte in de vorm van mentale, of zelfs fysieke klachten.

Onvervulde kinderwens

Ook een kinderwens die niet in vervulling raakt roept bijzondere emoties op zoals verdriet, onzekerheid, wanhoop en frustratie. Het leed zaait verwarring, zowel in je geest als in je lichaam. Je gaat een volwaardig rouwproces tegemoet en het wordt bijzonder moeilijk om de realiteit onder ogen te zien, laat staan deze te accepteren.

Meestal weet de omgeving niet hoe te reageren op dit soort rouw. Troostende uitdrukkingen als ‘Je bent nog jong’, of ‘Het zal wel lukken’, en ‘Je hebt toch al een kindje’ verhelpen in geen enkele mate aan de pijn en verdriet van het ogenblik.