Leven na verlies

Het vaak onverwachte en brutale karakter van de gebeurtenis schept een sfeer van stress, zorgen, angst en wanhoop. Twijfel, paniek en radeloosheid vuren een salvo van beklemmende vragen op je af:

  • Hoe moet het nu verder?
  • Ik voel me niet in staat om deze situatie het hoofd te bieden. Kom ik hier ooit overheen?
  • Ik ben zo moe en lijk wel verdoofd. Ik dagdroom vaak en staar in de verte zonder te zien. Wat is er met mij aan de hand?
  • Is het normaal dat ik nog steeds zo vaak moet huilen, meer dan een jaar na de feiten?
  • Hoe komt het dat ik de ene dag een dwingende nood voel aan gezelschap en een babbel, terwijl ik de volgende dag niemand meer wil zien en boos ben op iedereen?
  • Is het niet vreemd dat ik soms kwade gevoelens en verwijten koester tegenover de overledene?

Zowel onze geest als ons lichaam staan ernstig onder druk en maken heel wat mee tijdens deze verliesperiode. Heftige emoties en gevoelens van machteloosheid, paniek en wanhoop nemen vaak de bovenhand en hebben een aanzienlijke impact op je gedrag en je dagelijks leven. Ze verstoren niet alleen je concentratievermogen en je nachtrust, maar liggen dikwijls aan de basis van lichamelijke pijn en ongemak, soms pas voelbaar jaren na het verlies, omdat je al die tijd hebt getracht de pijn en het verdriet te verdringen.

Een verlies is onomkeerbaar. Je leven wordt nooit meer als voorheen en neemt vanaf dat moment onherroepelijk een andere wending. Het wordt een zoektocht om je eigen evenwicht terug te vinden in deze nieuwe realiteit.

Rouwen is daarom op de eerste plaats het verlies onder ogen zien en leren omgaan met de heftige emoties van pijn, gemis en verdriet. Vervolgens gaat het erom je eigen plaats te vinden in deze nieuwe situatie, en de emotionele stabiliteit te verwerven die je weer in staat moet stellen van het leven te genieten.

Samen met jou bekijk ik hoe je deze kritieke periode sereen en minder stressvol kunt doorkomen, en hoe je de balans van je leven weer in evenwicht krijgt.

Mijn coachingtechniek bestaat erin je te begeleiden en stap voor stap, op je eigen tempo, te leren omgaan met je leed en je emoties.  Samen doorlopen we dit veranderingsproces om uiteindelijk het verlies te integreren in je toekomst, zodat je leven weer zinvol en genietbaar wordt.