Administratieve ondersteuning

Bovenop het verdriet en de ontreddering die een overlijden teweegbrengt, komen ook nog de onvermijdelijke administratieve en praktische verplichtingen.

Tal van instanties moeten van het overlijden op de hoogte gebracht worden, allerlei documenten dienen te worden ingevuld en een hele reeks formaliteiten moeten worden vervuld.

De buitengewone en intense emoties van het gebeuren brengen je geest echter in een chaotische stemming en tasten je concentratievermogen aan. Je leeft op je gevoelens en je hoofd staat er helemaal niet naar om de zaken praktisch aan te pakken.

Ook hierbij kan professionele coaching hulp en ondersteuning bieden. Samen met jou stel ik een to do-lijst op, in orde van belangrijkheid, van alle verplichtingen die je te wachten staan. 

En mocht het even niet lukken om zelf formulieren in te vullen of contacten te leggen met instanties, dan doe ik dat wel even voor jou.